Facebook feed

#190 - Error validating application. Invalid application ID. Here are some possible solutions to fix the error.

Föreläsningar & Konsultation
Socialt entreprenörskap


”Företagande där själva kärnverksamheten inte bara ger intäkter till ägare och anställda utan också på ett påtagligt och helst mätbart sätt skänker nytta till individer och samhälle; lokalt, regionalt eller globalt”.

Det finns inga omöjliga uppdrag!

Föreläsningar & Seminarier

Föreläsningar & Seminarier

Genom föreläsningar, seminarier och workshops ökar vi insikter och skapar arbetsmodeller för en fungerande tillvaro. HRSE erbjuder föreläsningar, seminarier och workshops för såväl elever som pedagoger och skolledare, för kriminalvården, socialtjänsten m.m. & självklart också för näringslivet.
Med andra ord – för alla!

Skolanpassade seminarier

Vi vill erbjuda skolorna en möjlighet att förändra de problemområden som idag finns i skolvärlden. Vi vill tillsammans med föräldrar, lärare och elever skapa ett forum där förändrings arbete är fokus. Det finns enorma möjligheter att göra skillnad och tillhandahålla en skola där varje elev ges en rättvis möjlighet att växa och förkovra sig i relation till sig själv och andra.

“Den skola som finns idag utgör många möjligheter, men har också mycket
som kan bli bättre”

Idag är skolan en plats som tappat fokus på viktiga saker som respekt, kamratskap och mångfald. Vi behöver tillsammans skapa forum där vi hjälper våra unga att hitta rätt i sin vardag.

Företagsanpassade seminarier

HRSE erbjuder seminarier i syfte att öka förståelsen för ett missbruk kan ta sig uttryck på arbetsplatsen. Det finns enorma möjligheter att göra skillnad och tillhandahålla åtgärder som kan skapa förståelse för och minska de problem som idag finns på arbetsplatser.
Det kan röra sig om hur skall jag hantera mina misstankar? Hur skall jag prata med personen som har problem. Vad finns det för hjälp och hur fungerar det? Vi vill tillsammans med personal, chefer och HR-avdelningar skapa ett forum där förändrings arbete är fokus. Vi hjälper personalen att komma till insikt och chefer att fatta rätt beslut.

Tjänster

Denna verksamhet vill tillhandahålla möjligheten för dig att skapa en trygg och behaglig vardag.

Ofta så har vi ett socialt arv som talar om annat än framgångs sagor för oss. Vad är då våran roll i detta livet!? Vi har efter många års arbete med människor som befunnit sig i olika kris situationer fått ta del av och lära oss massor om hur vi fungerar och hur vi styrs av olika saker.

Vi vet också efter alla dessa år att det finns fantastiska möjligheter att påverka vår vardag. Att jobba med identifikation är en av dom mest grundläggande sakerna! Vem är jag? Vad vill jag? Vart vill jag? Vad kan jag påverka? Vilka risker tar jag? Det här är jag! Detta vill jag!

Med mentorskap vill vi vara med och vägleda ungdomar och vuxna till rätt riktning i livet. Viktigt att alltid finnas där med ett socialt stöd. Vårt ansvar inom mentorskap går ut på att ansvara för personens utveckling.
Tillsyn – Vi jobbar med tillsyn inom olika stöd & motivationsboende samt behandlingshem där med sina erfarenheter och professionalism bygger ett kärleksfullt kontakt med personerna som bor i dessa behandlingshem och behöver ett socialt stöd. Är det något vi är bra på är det genom det sociala kontakten att samtala med människor. Fånga människors intresse och förverkliga deras drömmar.
Vi lovar inte guld – – Men vill Du så gör vi skillnad på riktigt.

Kontakt

Fyll gärna i formuläret eller slå oss en signal om du har några frågor

Ditt namn*

Din epost*

Ämne

Ditt meddelande

* obligatorisk

Box 3014 • 200 22 Malmö
Telefon: 073 200 90 97
E-mail: info@hrse.se

HRSE – Humanitära Resurser Sociala Entreprenörer

Vår definition

”Företagande där själva kärnverksamheten inte bara ger intäkter till ägare och anställda utan också på ett påtagligt och helst mätbart sätt skänker nytta till individer och samhälle; lokalt, regionalt eller globalt”.

Vi gör skillnad på riktigt

Vi jobbar mot Samhället med samhällsfrågor och inom socialt entreprenörskap vill vi vara med och bygga upp samhället där alla kan inkluderas på RIKTIGT. Vi jobbar med föreläsningar, konsultation, mentorskap, tillsyn , indentitetscoaching Genom identitetscoaching ställer vi alltid tre första frågor, vem är jag? vart ska jag? vad kan jag uppnå? genom dessa frågor jobbar vi aktiv med personen för att ”hitta sig själv” och veta vem personen är och vill uppnå med sitt liv.